Thư giãn

18 tips mình đang áp dụng mỗi ngày để làm việc hiệu quả

Lâu lắm rồi mình không xem TV. Thay vào đó mình xem YouTube. Mình xem thuyết trình trên TED, xem phim kinh điển trên Pub, học trên Udemy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.